Dalles striées 22x22

Versions
Dimensions (cm)Poids
(kg)
Pièces
par m2
Chanfrein
Dimensions (cm)Poids
(kg)
Pièces
par m2
Chanfrein
8x22x229,10215/5
10x22x2211,40215/5
Structures
Couleurs
Conseil de pose

Plaatsingsadvies stenen en tegels

Zorg voor een voldoende draagkrachtige fundering met een draagvermogen van =110 MN/m².
Voorzie een straatlaag volgens PTV 411 in functie van de verkeerscategorie.
Voor het bepalen van de voegvulling hanteren we volgende regel: maximale korrelafmeting van 1 mm bij smalle voegen of

0,8 keer de voegbreedte met een maximum van 8 mm.

Hanteer volgende standaardstructuren voor de verschillende verkeerscategorieën.

Houdt bij de plaatsing volgende adviezen in acht.
Voorzie een goede waterafvoer.
Meng stenen uit verschillende pakken steeds van boven naar beneden.
Controleer regelmatig de rechtlijnigheid van de voegen.
Verzaag de stenen nooit kleiner dan de helft. Voorzie, indien u stenen zaagt, steeds een voeg aan de geslepen kant en plaats
hierin een kunststof afstandshouder. Dit om afsplintering te voorkomen.
Veeg een eerste maal in met voegzand, borstel vervolgens het oppervlak proper.
Aftrillen met een trilplaat voorzien van een rubbermat.
Het opvoegen en aftrillen wordt herhaald tot de stenen volledig vastzitten.
Qualité
CE

CE

Nos produits sont tous certifiés CE. CE est une déclaration propre du fabricant de produits concernés par une norme européenne. Stradus Infra certifie que ces produits sont conformes aux exigences minimales, aux méthodes d'essais et aux fréquences de contrôle.
BSB

BSB

Les produits Stradus Infra fabriqués sur nos sites des Pays-Bas sont tous conformes au décret néerlandais sur la qualité du sol (Besluit bodemkwaliteit). Ces produits satisfont aux exigences environnementales imposées par le gouvernement néerlandais d'un commun accord avec la Stichting Bouwkwaliteit et portent le label NL®BSB.
to top